Aktualność

Wybory pism Leona Rzewuskiego i Michała Rostworowskiego

Klasycy polskiej myśli

- Leon Rzewuski, O suwerenności i społeczeństwie politycznymhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=330 
- Michał Rostworowski, Jak powstaje państwo w naszych czasachhttp://omp.org.pl/klasycyWiecej.php?idPostacie=281

Pierwszy z autorów, Leon Rzewuski (1808-1869), był pisarzem politycznym, uczestnikiem powstania listopadowego, współpracownikiem konserwatywnego „Czasu”. Ta ostatnia informacja może zdziwić w kontekście tego, że w swoich pismach próbował pogodzić idee socjalistyczne z doktryną Kościoła katolickiego. W wyborze jego pism po raz pierwszy w języku polskim są przedstawione jego wydane w 1849 r. po francusku broszury o zasadzie suwerenności, reprezentacji politycznej i organizacji społeczeństwa politycznego, a także artykuły m.in. o narodowości, arystokracji, równości i wolności, protekcji i wolnym handlu.

Drugi z autorów, Michał Rostworowski (1864-1940), był prawnikiem, profesorem UJ, współtwórcą krakowskiej politologii, sędzią Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W jego wyborze pism przedstawiamy teksty o konstytucjonalizmie, zadaniach nauk politycznych, sytuacji międzynarodowej w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę, Lidze Narodów.

Książki zostały wydane przez Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017).


Zachęcamy do lektury i zakupów.