Aktualność

Nowa książka o powstaniu styczniowym

Premiera książkowa

W nowej książce serii Polskie Tradycje Intelektualne międzynarodowe grono autorów ukazuje i analizuje różne aspekty powstania styczniowego, odpowiadając między innymi na pytania:

- jak mocarstwa europejskie wykorzystały powstanie styczniowe w swych grach dyplomatycznych?

- jakimi metodami walczyli z insurekcją Rosjanie?

- jaką rolę w przededniu i w trakcie powstania odegrały kwestie religijne?

- jak na przebieg insurekcji wpłynął rozwój infrastruktury kolejowej w Cesarstwie Rosyjskim?

- jak dyskutowano o powstaniu po jego upadku i co z tego wynikało dla polskiej myśli politycznej?

- jakie były gospodarcze skutki powstania styczniowego?

Miękka oprawa, 448 stron, cena wraz z przesyłką i VAT 34 zł, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=332sklepik@omp.org.pl


Spis treści

Jacek Kloczkowski, Powstanie styczniowe – lekcja, do której warto powracać . . . 7

Radosław Żurawski vel Grajewski, Powstanie styczniowe jako czynnik w grze mocarstw europejskich . . . 15

Krzysztof Marchlewicz, Lorda Napiera kłopot z powstańczą Polską . . . 63

Piotr Koryś, Gospodarka i powstanie styczniowe . . . 83

Krzysztof Karol Daszyk, Kontrowersje wokół książki Henryka Lisickiego o Aleksandrze Wielopolskim – jako ilustracja stańczykowskiej narracji o powstaniu styczniowym . . . 101

Grzegorz Kucharczyk, W cieniu powstania – recepcja powstania styczniowego od Piłsudskiego do PRL-u . . . 125

Tomasz Gąsowski, Żydzi wobec powstania styczniowego . . . 147

Iryna Adamska, Antyinsurekcyjna propaganda „Wiestnika Jugo-zapadnoj i Zapadnoj Rossii”. O próbie kształtowania stosunku małoruskiej opinii publicznej do powstania styczniowego . . . 171

Aljaksandar Radziuk, Represyjna polityka caratu na ziemiach białoruskich (1863-1864) . . . 211

Andrej Kisztymow, Pierwsza wojna o szyny . . . 239

Przemysław Matusik, „Boże coś Polskę…”. Religia w dobie „rewolucji moralnej”1860-1863 . . .  265

Grzegorz Łysoniewski, Kościoł i jego zadania w piśmiennictwie arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego . . . 301

Zinaida Antonowicz, Działalność konsystorzy rzymskokatolickich mohylewskiego i mińskiego w latach powstania styczniowego . . . .  333

Wolha Harbaczowa, Powstańcy 1863 roku na fotografiach . . . 369

Indeks . . . 426