Aktualność

Polecamy kolejne tomy klasyków polskiej myśli politycznej

Klasycy polskiej myśli

- Stanisław Głąbiński, Wspomnienia polityczne

Wspomnienia polityczne czołowego polityka, ekonomisty i myśliciela politycznego ruchu narodowo-demokratycznego są pasjonującą opowieścią o polityce polskiej od schyłku XIX wieku po II wojnę światową. Autor przedstawia w nich wiele kluczowych wówczas wydarzeń i zjawisk politycznych, w których uczestniczył i które współtworzył. Przybliża, jak wyglądały zabiegi o sprawę polską w monarchii habsburskiej, ukazuje rozgrywki polityczne z czasu I wojny światowej i prezentuje subiektywny, dla wielu czytelników bardzo kontrowersyjny obraz walk politycznych II RP. Niewiele jest napisanych z podobnym rozmachem dzieł o tym burzliwym okresie polskiej historii.

Wstęp i opracowanie Tomasz Sikorski i Adam Wątor, przy współpracy Urszuli Kozłowskiej.

880 stron + 4 strony wkładki, twarda okładka, cena wraz z przesyłką i VAT 39 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=341

 

- Władysław Leopold Jaworski, O konserwatyzmie, ustroju i polityce polskiej

Wybór pism czołowego myśliciela konserwatywnego schyłku okresu zaborów i II RP, jednego z najważniejszych uczestników dyskusji o polityce polskiej, prawie i ustroju. Jego koncepcje ideowe i rozważania ustrojowe wywarły wielki wpływ zwłaszcza na spory intelektualne w odrodzonej Polsce, dlatego poznawanie tych ostatnich bez znajomości dzieł Jaworskiego pozbawia ważnego punktu odniesienia, niezbędnego dla zrozumienia wielu ówczesnych stanowisk.

Wstęp: Michał Jaskólski

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Twarda oprawa, 584 strony, cena wraz z przesyłką i VAT 39 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=343

 

- Stanisław Łoś, „Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił". Wspomnienia dyplomaty

Wspomnienia jednego z najciekawszych publicystów politycznych II RP i dyplomaty są frapującą opowieścią o wyzwaniach politycznych, z jakimi musieli zmierzyć się Polacy u schyłku okresu zaborów i w II RP - zwłaszcza w polityce międzynarodowej. W oparciu o własne bardzo bogate doświadczenia (m.in. zebrane w czasie misji dyplomatycznej w Londynie) Stanisław Łoś dokonuje analizy wielu ważnych politycznych aktów (np. pokoju brzeskiego czy traktatu z Locarno) i tendencji (szczególnie relacji z Niemcami), uzupełniając często wiedzę na ich temat czy też polemizując z ich dominującymi interpretacjami. Jego rozważania należą do najbardziej przenikliwych tekstów na ten temat, jakie pozostawiła po sobie dwudziestowieczna polska myśl polityczna.

Książka wydana z Muzeum Historii Polski

Opracowanie naukowe i wstęp: Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz, przedsłowie: Marek Łoś

728 stron, twarda oprawa, cena wraz z przesyłką i VAT 39 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=342

 

- Julian Nowak, Wspomnienia z ławy rządowej

Wspomnienia wybitnego krakowskiego uczonego, związanego z Wydziałem Lekarskim UJ, który w 1922 roku osiągnął szczyt swojej kariery politycznej, zostając premierem II RP. W swej książce opisał on kulisy polityki polskiej w burzliwym okresie potwierdzania granic odrodzonego państwa, ustalania prawnych i politycznych warunków funkcjonowania w nim mniejszości narodowych, pogłębiania się konfliktów między stronnictwami i środowiskami ideowo-politycznymi, zwłaszcza obozami piłsudczykowskim i endeckim. Nowak ukazuje m.in. okoliczności zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza (którego był świadkiem) i rządową reakcję na nie. Jego wspomnienia dają przede wszystkim wgląd w praktyczną politykę pierwszych lat II RP, ale nie stronią również od zarysowania jej kontekstu ideowego.

Wstęp i opracowanie: Tomasz Sikorski, Henryk Walczak, Adam Wątor

Twarda oprawa, 208 stron + 4 s. wkładki, cena wraz z przesyłką i VAT 32 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=340

 

Te cztery tomy można zakupić także w pakiecie Klasyk - listopad 2017 (http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=344, zamówienia: sklepik@omp.org.pl) za 120 zł wraz z przesyłką i VAT (oszczędność 29 zł)