Aktualność

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne

Premiera książkowa

Analiza związków literatury i polityki po 1989 roku, dokonana przez naukowców z czołowych polskich ośrodków akademickich i instytucji badawczych. Ukazują oni wątki polityczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza, Marka Nowakowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Bronisława Wildsteina i Rafała Ziemkiewicza. Przedstawiają ich wpływ na życie intelektualne III RP i kontrowersje, jakie wzbudzały. Rozważają, jak dzieła tych autorów opisują polską rzeczywistość i jak one tę rzeczywistość zmieniły. To interdyscyplinarna lekcja o naszej współczesnej literaturze i zarazem głos w dyskusji o współczesnej Polsce. Tom pod redakcją Macieja Urbanowskiego i Rafała Łatki.
 
 
Spis treści
 
- Rafał Łatka, Maciej Urbanowski, Wstęp 
- Maciej Urbanowski, Literatura i polityka po roku 1989 (okiem literaturoznawcy)
- Bogdan Szlachta, Związki literatury i polityki po 1989 roku (z perspektywy politologicznej)
- Marek Kornat, Czesław Miłosz w III Rzeczypospolitej. Literatura – polityka – historia. (Parę refleksji)
- Artur Grabowski, Czesława Miłosza wschodnie inspiracje w projekcie nowej teologii zachodniego chrześcijaństwa
- Rafał Łatka, Gustaw Herling-Grudziński a polityka po 1989 roku
- Tomasz Garbol, Cnota w twórczości Zbigniewa Herberta
- Mirosław Szumiło, Zbigniew Herbert a polityka po 1989 roku
- Dariusz Nowacki, Marek Nowakowski jako krytyk III RP. Reminiscencja krytyczna
- Andrzej Nowak, Jarosław Marek Rymkiewicz i polityka
- Marzena Woźniak-Łabieniec, Literatura i polityka. Jarosław Marek Rymkiewicz
- Michał Podolak, Bronisław Wildstein – moralitety z Polską w tle
- Dorota Heck, Idee filozoficzne w prozie narracyjnej Bronisława Wildsteina
- Dorota Heck, Rzeczowość i retoryczność. Proza polityczna Rafała A. Ziemkiewicza między libertarianizmem, republikanizmem a narodowym demokratyzmem