Aktualność

Książka o wojnie Polski z bolszewikami

Premiera książkowa

W serii Polskie Tradycje Intelektualne ukazała się książka

O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej.

Jak Rzeczpospolita przygotowywała się do wojny z bolszewicką Rosją? Jak przebiegały walki zbrojne i co zadecydowało o ich wyniku? Jaki stosunek do wojny miało polskie społeczeństwo? Co robili wówczas polscy komuniści? Na ile skuteczna była komunistyczna propaganda? Jakie stanowisko wobec wojny polsko-bolszewickiej zajmowały państwa zachodnioeuropejskie? Co oznaczała ona dla stosunków polsko-żydowskich? Czy sojusz z Ukrainą mógł przynieść trwałą geopolityczną przebudowę Europy Wschodniej? Jakie były polityczne i gospodarcze skutki wojny z bolszewikami? Czy zwycięstwo zostało należycie wykorzystane? Co przebieg i skutki wojny oznaczały dla Kresów Wschodnich? Jakie miejsce zajęła ona w polskiej literaturze? Na te pytania w tomie pod redakcją Jacka Kloczkowskiego odpowiadają czołowi znawcy problematyki: Jan Jacek Bruski, Tomasz Gąsowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Mariusz Krzysztofiński, Grzegorz Nowik, Janusz Odziemkowski, Maciej Urbanowski, Mariusz Wołos, Przemysław Wywiał, Maciej Zakrzewski i Andrzej A. Zięba.

Spis treści

Jacek Kloczkowski, Skomplikowane zwycięstwo. Uwagi o skutkach wojny
polsko-bolszewickiej

I.
Grzegorz Nowik, Polityczne aspekty wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku na tle sporu o kształt polskiej polityki zagranicznej
Janusz Odziemkowski, Przygotowania Rzeczypospolitej do wojny z Rosją bolszewicką: listopad 1918 – kwiecień 1919
Przemysław Wywiał, Jak jednolity, niewzruszony mur… Społeczeństwo wobec wojny polsko-bolszewickiej
Mariusz Krzysztofiński, Polscy komuniści a wojna z bolszewikami w latach 1919-1921
Jan Jacek Bruski, Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Piłsudski, Petlura i próba geopolitycznej przebudowy Europy Wschodniej
Maciek Zakrzewski, Dylematy imperialne: rok 1920 a polska myśl polityczna
Piotr Koryś, Od początku spóźnieni… Gospodarcze skutki wojny polsko-bolszewickiej
Maciej Urbanowski, Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku w literaturze polskiej (rekonesans)

II.
Jak walczono z bolszewikami. Rozmowa z prof. Januszem Odziemkowskim
Więcej niż wojna o granice… Rozmowa z prof. Markiem Kornatem
Dyplomacja i propaganda w służbie bolszewickiej ekspansji. Rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem
Kresy Wschodnie a wojna polsko-bolszewicka. Rozmowa z prof. Andrzejem A. Ziębą
Stosunki polsko-żydowskie a wojna z bolszewikami. Rozmowa z prof. Tomaszem Gąsowskim

Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, 

ISBN 978-83-64753-93-0, 272 strony, miękka oprawa

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=350).

***
Polecamy również antologię:

W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej

pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Filipa Musiała

Wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rzeczywistości sowieckiej. Wśród autorów m.in. Marian Zdziechowski, Władysław Leopold Jaworski, Florian Znaniecki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adam Krzyżanowski, kard. Stefan Wyszyński, arb. Józef Teodorowicz, Ignacy Daszyński, Bolesław Limanowski, kard. August Hlond. 

„Historia myśli politycznej II Rzeczypospolitej jest w znacznej mierze dziejami antykomunizmu. Był on czymś więcej niż prostą, propagandową odpowiedzią na sowieckie zagrożenie. Analizując komunizm w wydaniu bolszewickim, polscy uczeni i publicyści prowadzili wysokiej klasy studia politologiczne, prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Pisali głębokie teksty filozoficzne i błyskotliwe eseje publicystyczne. Nie poprzestawali na negacji odrzucanej teorii i jej praktycznych zastosowań. Krytykując komunizm, rozważali idee, w które on godził – wolność, sprawiedliwość, praworządność. Antykomunizm był bowiem znacznie bardziej twórczy niż twierdzą dziś niekiedy jego kontestatorzy. Oczywiście, nie brakowało artykułów i książek nieudanych, topornych, stawiających błędne tezy, wszak nie każdy antykomunista musiał być od razu wybitnie utalentowany i nieomylny. Nawet jednak z tym zastrzeżeniem, intelektualny dorobek antykomunizmu II Rzeczypospolitej imponuje rozmachem i jakością, niemającą wielu odpowiedników w osiągnięciach myśli politycznych innych państw. Polacy jak rzadko kto dobrze zrozumieli i opisali sowiecki komunizm. Szkoda, że także jak mało kto go doświadczyli…”
(ze Wstępu)

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=28