Aktualność

Książka o Zygmuncie Cybichowskim

Książka

3. tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne - Monografie

Adam Danek, Demokracja nacjonalistyczna. O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego.

„Był bodaj jedynym profesorem uniwersyteckim w II Rzeczypospolitej, który publicznie deklarował poparcie dla działającego nielegalnie Obozu Narodowo-Radykalnego, w tym dla jego najskrajniejszego odłamu – Falangi. Wielu polskich uczonych, publicystów, działaczy politycznych, a nawet urzędników państwowych tamtej doby fascynowały, w różnym stopniu, faszystowskie Włochy i III Rzesza, lecz niewielu posunęło się w apologii państw Mussoliniego i Hitlera równie daleko, co on. Jego świetną karierę akademicką złamał konflikt ze studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim – późniejszym premierem Izraela Menachemem Beginem. Podczas II wojny światowej, pod okupacją, jako jeden z nielicznych Polaków zaangażował się w – krótkotrwałą – próbę nawiązania politycznej współpracy z Niemcami. Przy tym wszystkim był uznanym prawnikiem, politologiem, konstytucjonalistą, wykładowcą Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Jakkolwiek by nie oceniać powyższych faktów, nie pozwalają one uznać Zygmunta Cybichowskiego (1879-1946) za postać tuzinkową...” (ze Wstępu)


Adam Danek (ur. 1985) – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013), absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Polityki na Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupia w obszarach historii idei, geopolityki i geografii sakralnej (m.in. w latach 2009-2010 przewodniczący Sekcji Geografii Sakralnej w Instytucie Geopolityki w Częstochowie). Publikował w periodykach naukowych („Glaukopis”, „Geopolityka”, „Historia i Polityka”, „Horyzonty Polityki”, „Przegląd Geopolityczny”, „Racja Stanu”) oraz poświęconych metapolityce (m.in. „Pro Fide, Rege et Lege”, „Templum Novum”, „Trygław. Kwartalnik metapolityczny”).

ISBN 978-83-64753-98-5
miękka oprawa, 416 stron 

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=368 / sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł.

Polecamy także poprzednie książki z tej serii:
-Zbigniew Markwart, 
Polityka realna. Zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906)

Błażej Sajduk, 
Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949)