Aktualność

Debata Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja (Kraków, 11 października)

debata

11 października, godz. 16-19
Sala konferencyjna Herbewo, ul. Lubelska 29, Kraków (VI piętro)

Debata o kluczowych aspektach rozgrywki polsko-rosyjskiej:
- jakie były punkty zwrotne w dziejach sporu polsko-rosyjskiego i co przesądzało wówczas o sukcesach i niepowodzeniach Polski
- jakie miejsce polsko-rosyjski spór zajął w myśli politycznej i kulturze politycznej obu krajów
- czy polska myśl polityczna trafnie opisywała rosyjską politykę i kulturę polityczną i czy potrafiono z tego wyciągać wnioski w praktycznej polityce
- czego uczy nas historia stosunków polsko-rosyjskich w kontekście ich współczesnego oblicza

Wystąpią autorzy wielu prac o stosunkach polsko-rosyjskich, polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej oraz polityce i kulturze Rosji:
- red. Marek Budzisz
- prof. Henryk Głębocki
- prof. Marek Kornat

Moderacja:
dr Maciej Zakrzewski

www.polskietradycje.pl

Debata zorganizowana w ramach projektu Geopolityka i niepodległość. "Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania”, 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018".

***

Polecamy książki

Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej

Niewiele kwestii wzbudza tak wielkie emocje w Polsce, jak stosunek do Rosji. To od dawna jedno z głównych zagadnień nie tylko polskiej polityki, ale i kultury. Wypowiadali się na jego temat – i wciąż to czynią – czołowi publicyści, naukowcy, artyści, politycy. Niektórzy z nich sformułowali wpływowe koncepcje prorosyjskie – i to właśnie one wzbudzają największe kontrowersje. Niniejszy tom ukazuje najważniejsze z nich. Jego autorzy analizują pod tym kątem myśl i działalność polityczną m.in. Stanisława Staszica, Henryka Rzewuskiego, Adam Gurowskiego, Aleksandra Wielopolskiego, Włodzimierza Spasowicza i Romana Dmowskiego. Konfrontują stereotypowe interpretacje ich dorobku z jego rzeczywistym obrazem. Ukazują ten nurt myślenia w różnych odsłonach stosunków Polaków z Rosją: w dobie Targowicy, w Królestwie Kongresowym, po klęsce powstania styczniowego, w czasie starań o odbudowanie niepodległej Polski w przededniu i podczas I wojny światowej, a także we współczesnych jego przejawach. Próbują zarazem odpowiedzieć na pytanie, czy prorosyjskie koncepcje były – jak chcą ich obrońcy – wyrazem uzasadnionego sytuacją realizmu politycznego, czy – co podkreślają ich krytycy – niebezpiecznym błędem, a niekiedy wręcz narodową apostazją. Niezależnie od tego, którą z odpowiedzi uznaje się za trafną, bez poznania tego ważnego nurtu polskiej refleksji o polityce – ale też o kulturze i tożsamości narodowej – trudno zrozumieć historię Polski ostatnich stuleci.

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=292

 

 

Marek Budzisz, Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski

Rosja carska nigdy dobrowolnie nie oddawała fragmentu swego terytorium. Jedyny wyjątek stanowi sprzedaż Alaski w 1867 roku – jedna z najciekawszych transakcji handlowych i politycznych w dziejach. W sto pięćdziesiąt lat po tych intrygujących wydarzeniach Marek Budzisz przedstawia ich wszechstronną analizę. Ukazuje decyzję Rosji jako element jej imperialnej polityki – ważne posunięcie w grze, która miała jej zapewnić korzyści zwłaszcza na Bałkanach i Dalekim Wschodzie. To każe spojrzeć na ten krok z innej perspektywy, niż zwykło się to czynić, gdy punktem odniesienia są przede wszystkim stosunki amerykańsko-sowieckie w XX wieku i obecne gospodarcze znaczenie Alaski. 

 

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=353

 

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny

Książka o polskiej polityce wschodniej w latach 1989-2015 – jej uwarunkowaniach, celach, sukcesach i porażkach. Jakie zasady i interesy powinny być podstawą polityki wschodniej Rzeczypospolitej? Czy Polska skutecznie przeciwstawia się wpływom rosyjskim w Europie Wschodniej? Jak ewoluują stosunki Polski z Ukrainą i co decyduje o ich stanie? Jaki powinien być realistyczny plan działania wobec Białorusi? Jakie miejsce w polskiej polityce wschodniej zajmują kraje bałtyckie? Co Polska może zrobić dla wzmocnienia prozachodniej orientacji Gruzji i Mołdawii? Jaką rolę w polskiej polityce wschodniej odgrywa kwestia mniejszości narodowych? Jak na skuteczność tej polityki wpływa członkostwo Polski w UE?

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=305