Myśl polityczna w literaturze polskiej – opracowania