Spór o tradycję insurekcyjną i postawę wobec zaborców w XIX i na początku XX w.