Konferencja
Duchowni katoliccy w Polsce wobec wyzwań politycznych i społecznych XIX i XX w. - przegląd myśli politycznej


2003-01-01
Program spotkania Sesja I. "Myśliciele duchowni wobec nowych prądów ideowych XIX w." - 11.30 - 13.30 Referaty wprowadzające: dr Włodzimierz Bernacki, "Myśliciele duchowni wobec liberalizmu" dr hab. Bogdan Szlachta, "Myśliciele duchowni wobec konserwatyzmu, komunizmu i socjalizmu" Dyskusja Sesja II "Duchowni katoliccy wobec rządów komunistycznych w Polsce" - 15.00 - 17.30 Referaty wprowadzające: dr Paweł Skibiński, "Nurt oporu wobec państwa komunistycznego" Dyskusja Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Miasta Krakowa.