Konferencja
Idea wolności w polskiej tradycji intelektualnej


2007-01-01
Sesja I - prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Idea wolności w polskiej myśli politycznej XVIII wieku - prof. Urszula Augustyniak, Granice wolności obywatela w XVI i XVII w. Jednostka a władza i społeczność - dr hab. Krzysztof Koehler, Idea wolności w literaturze staropolskiej - zjawisko polityczne czy obyczajowe? - prof. Andrzej Bryk, Idea wolności w I RP na tle rozwiązań ustrojowych i koncepcji politycznych dominujących w ówczesnej Europie Sesja II - dr hab. Włodzimierz Bernacki, Idea wolności w polskiej myśli liberalnej XIX w. - dr Michał Łuczewski, Wolność w tradycji lewicowej przełomu XIX i XX w. - prof. Bogdan Szlachta, Wolność i jej granice – stanowisko polskich konserwatystów czasów zaborów i II RP - prof. Krzysztof Kawalec, Narodowa demokracja o wolności (jednostki i obywatelskiej) i jej ograniczeniach Sesja III - dr Piotr Koryś, Idea wolności - przeszkoda czy warunek sine qua non modernizacji? Stanowisko polskich myślicieli 1 poł. XX w. - prof. Miłowit Kuniński, Wolność w myśli opozycji w PRL - dr hab. Maciej Urbanowski, Wolność jako idea polityczna w literaturze II RP - dr Aleksander Kopiński, Antykomunizm jako samotność