Konferencja
Mirosław Dzielski: filozofia, gospodarka, państwo


2014-10-10
Organizatorzy: 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie

10 października 2014 

Sesja I: Mirosław Dzielski: filozofia człowieka i polityki, filozofia nauki 
Miłowit Kuniński, Dzielski: liberalizm czy konserwatyzm
Jan Woleński, Nauka - nie-nauka. Problem demarkacji
Jan Czerniawski, Dzielskiego filozofia fizyki

Sesja II: Mirosław Dzielski: Refleksja nad polityką, społeczeństwem i gospodarką 
Piotr Bartula, Chrześcijański liberalizm przed i po końcu historii
Bronisław Łagowski, Idealizm i realizm Mirosława Dzielskiego
Michael Novak, Twenty-five Years Later: Dzielski's Contribution to Liberty
Antoni Kamiński, Instytucje publiczne a obyczaje. Na marginesie koncepcji M. Dzielskiego
Paweł Kłoczowski, Czy rząd Mazowieckiego zrealizował program Dzielskiego? 

11 października 2014 

Panel I: Wizje polskiego liberalizmu 1982-1990
Andrzej Sadowski 
Lech Jeziorny
Maciej Zięba
Bogusław Chrabota
Henryk Woźniakowski
Arkady Rzegocki

Panel II: Polska przedsiębiorczość - fakty a wizje
Paweł Rey
Henryk Woźniakowski
Andrzej Barański
Tadeusz Syryjczyk
Paweł Janisiewicz
Tomasz Gizbert-Studnicki