Konferencja
Przedszkola polskiej demokracji? Pierwsze demokratyczne wybory: 1907, 1911, 1919, 1922


2013-01-01
Kraków, 25 października 2013 r., 12.00-16.00, Collegium Maius Referaty wprowadzające: - dr hab. Artur Wołek (Instytut Studiów Politycznych PAN i Akademia Ignatianum), Porzucona droga do nowoczesności - demokracja w CK Monarchii i Galicji między historią alternatywną a długim trwaniem - dr Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera), Między Cieszynem a Przemyślem. Zachowania wyborcze mieszkańców Polski Południowej w Austro-Węgrzech, Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej - dr Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński), Czym dawna Galicja różni się od reszty Polski – perspektywa wyborów po 1989 r. - dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski), Jak wybory zmieniały Polaków i sprawiały, że w ogóle nimi się stawali - dr Agata Nijander-Dudzińska (Uniwersytet Rzeszowski), Nowa metropolia? Polityka a narodziny Rzeszowa po 1945 r. - dr Tomasz Dudek (Uniwersytet Jagielloński), Polityka w małym mieście galicyjskim – Tuchów od początku wieku do lat 50-tych Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, przy współpracy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.