Konferencja
Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej i literaturze


2006-01-01
Piątek 23 czerwca 2006 Sesja I - "Modernizacja z czasów schyłku Pierwszej Rzeczpospolitej" Wystąpienia: prof. Janusz Ekes (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu), dr hab. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński), moderator: dr Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej) Sesja II - "Dylematy modernizacyjne XIX i początku XX w." Wystąpienia: prof. Tomasz Kizwalter (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), dr Piotr Koryś, Uiwersytet Warszawski), Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski), moderator: Wojciech Arndt (Klub Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera) Sesja III - "Krytycy idei modernizacji" Wystąpienia: prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński), moderator: Kinga Wojtas (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu) Sobota, 24 czerwca 2006 Sesja IV - "Modernizacja po 1989 r. - nowe czy stare utopie?" Wystąpienia: prof. Miłowit Kuniński (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej), dr Tomasz Żukowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Zdzisław Krasnodębski (Uniwersytet w Bremie), dr Jarosław Gowin (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera), prof. Ryszard Legutko (Uniwersytet Jagielloński, WSE im. ks. J. Tischnera), dr Artur Wołek (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu), moderator: Michał Szułdrzyński (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Ośrodek Myśli Politycznej) Teksty rozwijające tezy postawione na konferencji zostały wydane w książce "drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (Kraków, 2006, red. Jacek Kloczkowski, Michał Szułdrzyński).