Konferencja
Pierwsza Rzeczpospolita i jej wrogowie


2005-01-01
Referaty: prof. Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Włodzimierz Bernacki(Uniwersytet Jagielloński), Tomasz Merta (wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego), prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzenie: dr Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej). Tematyka: - analiza ustroju I RP na tle innych ówczesnych ustrojów państw europejskich - granice idei Rzeczpospolitej - idea republikańska w myśli politycznej I RP - krytyka I RP w myśli konserwatystów krakowskich i polemika ze stanowiskiem "stańczyków"