Konferencja
Droga do Solidarności. Tradycje intelektualne polskiego antykomunizmu


2000-01-01
Dzień 1

Dyskusja 
CZY DZIESIĘĆ LAT PO UPADKU KOMUNIZMU ANTYKOMUNIZM JEST POTRZEBNY? 
Moderator: Arkady Rzegocki 

Uczestnicy: 
Jan Kofman 
Zdzisław Krasnodębski 
Miłowit Kuniński 
Richard Pipes 
Bronisław Wildstein 

Sesja I 
NARODZINY I EWOLUCJA POLSKIEGO ANTYKOMUNIZMU (do 1939 r.) 
Wprowadzenie i prowadzenie sesji: Andrzej Nowak 

Referaty: 
Włodzimierz Bernacki - liberałowie
Andrzej Chojnowski - piłsudczycy
Krzysztof Kawalec - narodowi demokraci
Jan Skoczyński - konserwatyści
Barbara Stoczewska - socjaliści
Bogdan Szlachta - nurty katolickie

Dzień 2

Sesja II 
POLSKA MYŚL ANTYKOMUNISTYCZNA W DOBIE POLSKI ZNIEWOLONEJ (1939 - 1989) 
Wprowadzenie i prowadzenie sesji: Tomasz Gąsowski

Uczestnicy: 
Antoni Dudek 
Andrzej Friszke 
Rafał Habielski 
Paweł Machcewicz 
Rafał Matyja 
Maciej Urbanowski 

Dyskusja 
ANTYKOMUNIZM POLSKI A INNE TRADYCJE ANTYKOMUNISTYCZNE EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

Moderator: Stanisław Górka 

Uczestnicy: 
Akos Engelmayer 
Jakub Karpiński 
Andrzej Krawczyk 
Irena Vaisvilaite 

Dyskusja 
ANTY-ANTYKOMUNIZM - WYBÓR PRZYSZŁOŚCI CZY UCIECZKA OD PRZESZŁOŚCI?

Moderator: Henryk Woźniakowski 
Uczestnicy: 
Ryszard Legutko 
Tomasz Merta