Książka

Dzieje parlamentaryzmu angielskiego

Władysław Konopczyński

Parlamentaryzm angielski uchodzi za jedno z największych osiągnięć myśli i praktyki politycznej w Europie. Władysław Konopczyński przedstawia jego burzliwe dzieje, konfrontując stereotypowe opinie na jego temat z faktami, które niekoniecznie odpowiadają wyobrażeniom o tym, jak Anglicy rozwijali swe instytucje polityczne. Jest to frapująca opowieść o rywalizacji wielkich obozów ideowych, potężnych grup interesów, wybitnych jednostek – ale też o błędach, zaniechaniach i przyziemnych wadach liderów politycznych. W tomie znalazły się również teksty ukazujące polsko-angielskie relacje w XVIII wieku. Jak uchodząca za trzeźwą i skuteczną polityka brytyjska potraktowała sprawę polską wtedy, gdy Rzeczpospolita była pogrążona w wiodącym ją do upadku kryzysie? Czy Anglicy mogli wówczas – gdyby chcieli – skutecznie Polsce pomóc? Czy polskie elity miały pomysł, jak stać się atrakcyjnym partnerem dla Londynu w jego grach politycznych i tym samym wzmocnić własną pozycję? Odpowiedzi na te pytania pozwalają lepiej zrozumieć naturę stosunków polsko-angielskich. Przedstawia się je często jako zderzenie polskiego idealizmu z angielskim pragmatyzmem, w którym to ten drugi okazuje się zazwyczaj dużo bardziej roztropną postawą polityczną. Teksty najwybitniejszego w Polsce badacza dziejów XVIII wieku i znawcy historii Anglii inspirują do tego, by ten dylemat ponownie przemyśleć.

Wstęp: Piotr Biliński
Współwydawca: Muzeum Historii Polski
Miękka oprawa, 248 stron
ISBN 978-83-64753-42-8
http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=346


Spis treści

Piotr Biliński, Wstęp . . . VII
Dzieje parlamentaryzmu angielskiego . . .  1
Pogromcy sejmowładztwa: Oliver Cromwell . . .103
Anglia a Polska w XVIII wieku . . . .111
Anglia wobec niedoszłej pacyfikacji prusko-rosyjskiej 1760-1761 r.  . . . 148
Anglia wobec pierwszego rozbioru Polski . . .  167
Głos angielski o przyczynach upadku Polski . . . 193
Anglicy o pierwszym rozbiorze . . . 197
Ekipa polska w Anglii . . . 202
Wąsy i peruka w oświetleniu angielskim . . . 205
Cambridge History of Poland . . .  210
Cambridge History of Poland w ogniu anglosaskiej krytyki . . . . 216
Recenzja Collingwooda . . .  222

Indeks . . .  226
Nota bibliograficzna . . .  236 

Zobacz w sklepiku OMP