Książka

Socjalizm jako religia

Jan Urban

Wybór pism czołowego krytyka komunizmu w II RP, autora ważnych prac o bolszewizmie, bezbożnictwie, prądach ideowych epoki, losach Kościoła w Rosji carskiej i sowieckiej.
 
„Do socjalizmu może należeć jutro, ale przyszłość w znaczeniu długiego trwania – nie! Socjalizm jako pożar, jako katastrofa, może przejść po całej kuli ziemskiej, ogarniając kraj za krajem, naród za narodem. Zdaje się, że zbyt wiele nagromadziło się w dzisiejszej ludzkości palnego materiału, a lonty do niego są niemal wszędzie przyłożone. Ale pożaru stałego wyobrazić sobie nie można, szaleje dotąd tylko, dokąd ma coś do trawienia”.
(Socjalizm jako religia )
 
„Patrząc na rzeki krwi wylanej przez rewolucję rosyjską, nie wolno bolszewizmowi nawet pocieszać się, że te krwawe hekatomby nie były złożone nieużytecznie, że na nich zrodziło się jakieś lepsze, pełniejsze i szczęśliwsze życie. Bo i ci, co pozostali, zostali przez bolszewizm zubożeni materialnie, zepsuci moralnie, poniżeni w swojej godności ludzkiej, zamienieni w stada niewolników”. 
(My wobec komunizmu )
 
Jan Urban (1874-1940), jezuita, publicysta, znany krytyk bolszewizmu, wieloletni redaktor „Przeglądu Powszechnego”, twórca i redaktor pisma „Oriens” (1933-1939), zaangażowany w prace na rzecz katolików w Rosji i Związku Sowieckim, propagator tzw. neounii.
 
Spis treści
Bogdan Szlachta, Okrucieństwo i defetyzm. Jezuita Jan Urban wobec totalitaryzmów  . . . VII
Zadania katolicyzmu w Rosji . . . 1
Duchowa spuścizna po carskich rządach  . . . 17
Bolszewizm w zagadnieniu o początkach chrześcijaństwa  . . . 39
Socjaliści a Kościół . . . 61
Socjalizm jako religia . . . 69
Anarchia umysłów i serc . . . 85
Religia a polska inteligencja radykalna . . . 93
Czy można socjalizm pogodzić z katolicyzmem? . . . 105
O stosunek katolicyzmu do socjalizmu i socjalizmu do katolicyzmu . . . 139
Nasz stosunek do socjalizmu . . . 151
O misję religijną Polski na Kresach Wschodnich . . . 191
Pius XI a Rosja dysydencka . . . 211
Walka z Antychrystem. Przeciw prześladowaniu religii w Rosji bolszewickiej . . . 221
Prawodawstwo religijne w Rosji Sowieckiej . . . 235
W obliczu wojującego ateizmu . . . 253
Ideologia bolszewizmu . . . 269
Od Weimaru do Poczdamu. Katolicyzm w „Trzecim Państwie” . . . 283
W poszukiwaniu człowieka . . . 297
Katolicyzm a kultura . . . 319
My a bezbożnicy . . . 341
Przenikanie bezbożnictwa do umysłowości polskiej . . . 361
O humanizm chrześcijański . . . 375
Periodyki w ZSRR . . . 389
Komuniści – obrońcy religii w innych krajach? . . . 393
My wobec komunizmu . . . 399
„Nowy człowiek” w Sowietach . . . 413
Nota bibliograficzna . . . 426
Indeks . . . 428
 
 
Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
480 stron, twarda oprawa
ISBN 978-83-66112-20-9