Książka

O bolszewizmie i nazizmie

Ignacy Czuma

Wybór pism prawnika, publicysty, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posła na Sejm RP (1930-1935), uczestnika prac nad Konstytucją kwietniową, czołowej postaci debaty naukowej i publicystycznej w II RP, m.in. na temat filozofii prawa i reżimów totalitarnych, więzionego przez Niemców w czasie II wojny światowej i przez władze komunistyczne w latach 50-tych. Jego analizy komunizmu i nazizmu ukazują nie tylko ich praktyczne przejawy i skutki, ale także ideowe korzenie tkwiące w dokonanej zwłaszcza w XIX wieku przemianie myśli zachodniej, niedostrzegane czy lekceważone przez wielu innych badaczy totalitaryzmu. Tom, opatrzony wstępem Bogdana Szlachty (Ignacy Czuma – analityk i więzień dwóch reżimów totalitarnych), zawiera teksty: Kwestia agrarna w Rosji; Konstytucja Rosji Sowieckiej; Prymitywizm gospodarczy rewolucji sowieckiej; Zatrucie Rosji owocami Zachodu; Bolszewicka dialektyka moralności; Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy; Filozoficzne punkty styczne zachodu z bolszewizmem; Recenzja Myśli w obcęgach Cata-Mackiewicza; Mobilizacja duszy niemieckiej; Bezskuteczność socjalizmu i bolszewizmu; Polska a Niemcy; Totalność państwa; Państwo sowieckie; Polityka ludnościowa III Rzeszy; Duchowe przygotowania armii III Rzeszy; Niemcy – naród bez młodzieży; Wolność narodu w państwie; Polska i Sowiety; Moralny koszt współczesnej wojny. ISBN 978-83-66112-34-6