Książka

Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów

Jacek Kloczkowski (red.)

Wybór tekstów polskich myślicieli XIX i 1 poł. XX w., analizujących znaczenie i różne formy idei patriotyzmu a także praktyczne projekty wcielania jej w życie. Wśród 34 autorów są m.in. Zygmunt Krasiński, Stanisław Koźmian, Hieronim Kajsiewicz, Karol Libelt, Józef Szujski, Jan Koźmian, Bolesław Limanowski, Zygmunt Golian, Bolesław Prus, Roman Dmowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Stanisław Grabski, Emilia Orzeszkowa, Stanisław Brzozowski, Stanisław Cat-Mackiewicz, kard. Stefan Wyszyński, o. Józef Bocheński, o. Jacek Woroniecki. Fragmenty ich książek i artykułów są opatrzone biogramami.