Książka

Wolność i porządek. Myśl polityczna Pawła Popiela

Jacek Kloczkowski

Książka poświęcona jednemu z najważniejszych polskich myślicieli konserwatywnych XIX w., który zasłynął jako krytyk idei rewolucyjnych, komunizmu, liberalizmu i powstania styczniowego, obrońca doczesnej władzy papieskiej i Państwa Kościelnego oraz zwolennik ścisłej współpracy Polaków z monarchią habsburską.