Książka

Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej

Jacek Kloczkowski (red.)


Współautorzy

Jacek Kloczkowski

Analiza najważniejszych polskich koncepcji modernizacyjnych i stanowisk ich krytyków, dokonana przez czołowych polskich badaczy myśli politycznej (m.in. Zdzisława Krasnodębskiego, Miłowit Kunińskiego, Andrzeja Waśkę, Bogdana Szlachtę). Książka pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Michała Szułdrzynskiego.

Zobacz w sklepiku OMP