Książka

Bóg, wolność, własność

Mirosław Dzielski

Wybór tekstów Mirosława Dzielskiego (1941-1989), jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XX w., prekursora współczesnego liberalizmu chrześcijańskiego, autora słynnych tekstów z lat 80., poświęconych naturze i perspektywom upadku systemu komunistycznego i możliwościom wprowadzenia w Polsce gospodarki wolnorynkowej.

Zobacz w sklepiku OMP