Książka

Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce

Arkady Rzegocki

Autor ukazuje klasyczne koncepcje racji stanu, analizując myśl m.in. Machiavellego, Botero, Richelieu, Hobbesa. Na ich tle rozważa polską tradycję polityczą, a zwłaszcza jej główne szkoły w XIX i XX w. - m.in. stanowiska Stanisława Tarnowskiego, Maurycego Mochnackiego, Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego, Adolfa Bocheńskiego, Juliusza Mieroszewskiego.