Książka

Szkice o konserwatyzmie

Bogdan Szlachta

Wybór tekstów krakowskiego badacza myśli politycznej, w którym znajdują się szkice poświęcone głównym dylematom polskiej tradycji konserwatywnej w XIX i XX wieku. Autor ukazuje stosunek konserwatystów do religii, modernizacji, liberalizmu, władzy i historii narodowej. Przedstawia ich próby pogodzenia obrony ważnych z ich punktu widzenia zasad z koniecznością adaptowania się do zmieniających się realiów politycznych, społecznych i kulturowych, w których owe zasady bywają często kwestionowane.

Zobacz w sklepiku OMP