Książka

Naród. Idee polskie

Jacek Kloczkowski (red.)

Antologia tekstów o narodzie – jego różnych teoretycznych koncepcjach i ideowych interpretacjach oraz związanych z nimi praktycznych politycznych dylematach – autorstwa czołowych polskich myślicieli XIX i pierwszej połowy XX wieku, m.in. Zygmunta Krasińskiego, Karola Libelta, Bronisława Trentowskiego, Henryka Rzewuskiego, Stanisława Koźmiana, Zygmunta Balickiego, Bolesława Limanowskiego, Romana Dmowskiego, Romana Rybarskiego i Stanisława Estreichera.