Książka

Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski

Arkady Rzegocki (red.)

Książka, której autorzy analizują spuściznę intelektualną czterech wybitnych myślicieli, dowodząc, że choć każdy z bohaterów szkiców zdaje nam się być postacią doskonale znaną, to z całą pewnością ich dorobek nie jest przyswojony wystarczająco dobrze, a jego nowe odczytanie może inspirować współczesne dyskusje o istocie polskiej historii, kultury i polityki w stopniu znacznie większym niż to się dotąd dzieje. Tom wydany wraz z Muzeum Historii Polski.