Książka

Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku

Rafał Łatka (red.)

Spis treści:
- Rafał Łatka, Wstęp 
- Grzegorz Mazur, Polscy komuniści w oczach społeczeństwa na progu II wojny światowej
- Piotr Kimla, Intelekt geniusza przy pracy. Stanisław Cat-Mackiewicz o sowieckiej ekonomii
- Wojciech Rojek, Postawa rządu RP na uchodźstwie wobec ZSRR (październik 1939 – lipiec 1941)
- Piotr Gontarczyk, Wizja Związku Sowieckiego w propagandzie konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Geneza, węzłowe problemy, egzemplifikacja
- Karol Sacewicz, Metody i koncepcje przeciwdziałania Polski Podziemnej wobec działalności komunistów „polskich” (1939-1944). Próba syntezy
- Maciej Korkuć, Armia Krajowa wobec działalności komunistycznej pod okupacją niemiecką
- Wojciech J. Muszyński, Podziemie narodowe a komuniści w latach 1939-1945 (zarys problematyki)
- Anna Citkowska-Kimla, Obojętność i „zwyczajna ludzka aprobata”. O postawie Franciszka Ryszki wobec formującego się w powojennej Polsce reżimu komunistycznego
- Mirosław Szumiło, Kierownictwo PZPR wobec komunizmu
- Roman Graczyk, Stanowisko katolików świeckich z „Tygodnika Warszawskiego”, „Tygodnika Powszechnego” oraz „Dziś i Jutro” wobec władzy i ideologii komunistycznej w latach 1945-1948
- Maciej Zakrzewski, Dylematy konserwatywnego realizmu w obliczu komunizmu na przykładzie środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki”
- Marek Kornat, Sowietologia polska na uchodźstwie (1945-1989). Główne idee
- Małgorzata Ptasińska, Paryska „Kultura” a komunizm. Zarys problematyki 
- Rafał Habielski, O tożsamości politycznej i antykomunizmie polskiej emigracji po 1968 r. 
- Grzegorz Waligóra, Opozycja przedsierpniowa wobec komunizmu i komunistów 
- Henryk Głębocki, Imperium sowieckie w myśli i strategii politycznej opozycji w PRL (1976-1980)
- Krzysztof Mazur, „Solidarność” wobec komunizmu
- Jan Żaryn, W starciu z komunizmem. Józef Glemp ostatni z Prymasów XX wieku. Wybrane kartki z biografii 
- Maciej Urbanowski, Miłosza spojrzenie na komunizm (rekonesans) 
- Rafał Łatka, Komunizm w dziennikach pisanych nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
- Andrzej Waśko, Barbaria i widmo. Zbigniew Herbert wobec komunizmu
- Dominik Sieklucki, Przeszłość i stosunek do przeszłości jako czynniki określające pozycję partii postpezetpeerowskiej lewicy w systemie partyjnym III RP
- Bogdan Szlachta, Posłowie 

Tom studiów "Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku" przedstawia współczesny stan wiedzy na temat polskiej refleksji nad komunizmem po 1939 roku. Znalazły się w nim analizy historyków, politologów i literaturoznawców, których dzieli nie tylko specjalność naukowa, lecz także spojrzenie na tytułową problematykę; niemal każdy autor inaczej postrzega i analizuje fenomen komunizmu, skupiając się na najistotniejszych jego zdaniem aspektach omawianej problematyki.
Publikacja nie aspiruje do wyczerpania tej niezwykle złożonej tematyki, ale wskazuje istotne kierunki polskiego jej oglądu. Bez namysłu nad komunizmem i skutkami społecznymi, jakie przyniosło pozostawanie pod sowiecką kontrolą przez blisko pół wieku, nie będziemy w stanie zrozumieć wielu istotnych problemów społeczno-politycznych współczesnej Polski. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia pamięci zbiorowej w Europie i miejsce w niej analiz dotyczących komunizmu oraz sowieckiej dominacji w tej części kontynentu.

528 stron, miękka oprawa, format 165x240 mm, ISBN 978-83-64753-22-0

Zobacz w sklepiku OMP