Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Stanisław Car 1882-1938

  Prawnik, parlamentarzysta, twórca teorii rządów autorytarnych w międzywojennej Polsce.


 • Leopold Caro 1864-1939

  Ekonomista, myśliciel polityczny i działacz społeczny, prekursor solidaryzmu chrześcijańskiego na ziemiach polskich.


 • Edmund Chojecki 1822–1899

  Publicysta, dziennikarz, literat i podróżnik, zwolennik doktryn rewolucyjno–demokratycznych odwołujący się często do dorobku francuskich socjalistów utopijnych.


 • Leon Chrzanowski 1829-1899

 • Wojciech Chrzanowski 1793-1861
  Wojskowy, generał, autor memoriałów o sytuacji międzynarodowej, geograf. 

 • August Cieszkowski 1814-1894
  Działacz polityczny i społeczny, filozof, czołowy przedstawiciel polskiego mesjanizmu.

 • Adam Ciołkosz 1901-1978
  Polityk socjalistyczny i publicysta.

 • Zygmunt Cybichowski 1879-1946

  Profesor prawa państwowego i międzynarodowego, zwolennik metody narodowej w prawie.


 • Napoleon Cybulski 1854-1919

  Fizjolog, publicysta, założyciel krakowskiej szkoły fizjologicznej.


 • Włodzimierz Czacki 1835-1888

  Dyplomata Państwa Kościelnego, kardynał, publicysta i poeta, jeden z najbardziej wpływowych Polaków w XIX w.


 • Kazimierz Czapiński 1882-1941
  Działacz socjalistyczny, publicysta.

 • Adam Jerzy Czartoryski 1770 - 1861

  Jeden z najwybitniejszych polityków polskich XIX w., zwolennik idei konserwatywno-liberalnych.


 • Julian Czermiński 1773-1830

  Historyk, profesor UJ, zajmował się m.in. zagadnieniem charakteru narodowego.


 • Ignacy Czuma 1891-1963

  Prawnik, polityk, publicysta, przedstawiciel szkoły tomistycznej związanej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.