Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Włodzimierz Bączkowski 1905-2000

  Jeden z czołowych publicystów II RP i emigracyjnych zajmujących się problematyką stosunków polsko-ukraińskich oraz polityką rosyjską w XX wieku.


 • Zygmunt Balicki 1858-1916

  Współtwórca i jeden z najważniejszych myślicieli ruchu narodowego.


 • Oswald Balzer 1858-1933

  Historyk ustroju i prawa polskiego, czołowy uczestnik sporu o ocenę I RP.


 • Joachim Bartoszewicz 1867-1938
  Polityk i publicysta endecki, lekarz medycyny.

 • Jan Baudouin de Courtenay 1845-1929

  Wybitny językoznawca i publicysta, zwolennik idei liberalnych, wolnomyśliciel.


 • Zygmunt Berezowski 1891-1979
  Dziennikarz, publicysta i polityk związany z ruchem narodowo-demokratycznym.

 • Jan Stanisław Berson 1903-1940 (?)

  Dziennikarz, publicysta „Gazety Polskiej” i „Głosu Prawdy”, autor tekstów poświęconych Rosji sowieckiej.


 • Leon Biliński 1846-1923
  Prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, minister skarbu w rządzie austro-węgierskim i polskim.

 • Andrzej Bobkowski 1913-1961
  Eseista, współpracownik paryskiej Kultury.

 • Jan Bobrzyński 1882-1951

  Konserwatywny polityk i myśliciel polityczny, syn Michała Bobrzyńskiego.


 • Michał Bobrzyński 1849-1935
  Historyk, konserwatywny polityk i myśliciel galicyjski.

 • Adolf Bocheński 1909-1944

  Jeden z najwybitniejszych publicystów politycznych II Rzeczpospolitej, wydawca i redaktor pism konserwatywnych m.in. Bunt Młodych i Myśl Mocarstwowa”.


 • Józef Bocheński 1902-1995

  Jeden z najbardziej znanych na świecie polskich myślicieli XX w., filozof, znany krytyk komunizmu.


 • Franciszek Bossowski 1879-1940

  Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, specjalista m.in. z zakresu prawa rzymskiego.


 • Jerzy Braun 1901-1975

  Filozof, teolog, polityk, pisarz, redaktor, propagator mesjanizmu i antykomunista.


 • Aleksander Bregman 1906-1967

  Jeden z czołowych publicystów zajmujących się sprawami międzynarodowymi, po II wojnie światowej na emigracji.


 • Kazimierz Brodziński 1791-1835

  Poeta, historyk, teoretyk literatury, publicysta i tłumacz, czołowa postać ruchu preromantycznego.


 • Stanisław Brzozowski 1878-1911

  Krytyk literacki, filozof, pisarz i publicysta, jeden z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych myślicieli w dziejach myśli lewicowej w Polsce.


 • Wacław Budzyński 1891-1939

  Polityk, legionista, publicysta, w II RP związany ze środowiskami sanacyjnymi.


 • Stanisław Bukowiecki 1867-1944

  Prawnik, specjalista z dziedziny prawa górniczego i wodnego, adwokat, ekonomista, publicysta, działacz polityczny i społeczny.


 • Stefan Buszczyński 1821-1892

  Publicysta, autor cenionych prac poświęconych kwestiom historycznym, cywilizacyjnym i politycznym.