Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Zofia Daszyńska-Golińska 1866-1934
  Ekonomistka, socjolog, działaczka społeczna, publicystka, socjalistka.

 • Ignacy Daszyński 1866-1936

  Polityk, twórca partii socjalistycznej w zaborze austriackim, jeden z głównych przywódców PPS w Polsce międzywojennej.


 • Bronisław Dembiński 1858-1939
  Polityk i historyk, rektor Uniwersytetu Lwowskiego.

 • Henryk Dembiński 1900-1949
  Prawnik, katolicki działacz społeczno-polityczny.

 • Roman Dmowski 1864-1939
  Przywódca i ideolog polskiego ruchu narodowego, pisarz polityczny i powieściopisarz.

 • Adam Doboszyński 1904-1949

  Myśliciel i publicysta związany z obozem narodowym, autor koncepcji gopodarczych nawiązujących do nauczania społecznego Kościoła.


 • Jerzy Drobnik 1894-1973
  Publicysta i polityk związany z Narodową Demokracją.

 • Edward Dubanowicz 1881-1943

  Profesor prawa państwowego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i polityk chrześcijańsko-narodowy.


 • Julian Dunajewski 1822-1907

  Ekonomista, profesor i rektor UJ, polityk galicyjski.


 • Piotr Dunin-Borkowski 1890-1949
  Polityczny i polityk konserwatywny, w latach 30. związany ze środowiskiem Buntu Młodych.

 • Stanisław Dunin-Karwicki 1640-1724
  Pisarz polityczny, przedstawiciel reformatorskiego nurtu myśli politycznej I RP.

 • Maurycy Dzieduszycki 1813-1877

  Prawnik, historyk, wicekurator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ultramontanin.


 • Wojciech Dzieduszycki 1848-1909

  Filozof, polityk i myśliciel konserwatywny.


 • Mirosław Dzielski 1941-1989

  Filozof, publicysta i polityk, przedstawiciel chrześcijańskiego liberalizmu.