Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Jan Parandowski 1895-1978
  Polski, pisarz, eseista, tłumacz.

 • Józef Pastuszka 1897-1989
  Ksiądz katolicki, filozof, teolog.

 • Antoni Peretiatkowicz 1884-1956

  Prawnik, teoretyk i filozof prawa, jeden z twórców Uniwersytetu Poznańskiego.


 • Adam Piasecki 1898-1938
  Prawnik i polityk, poseł na Sejm II RP.

 • Stanisław Piasecki 1900-1941
  Pisarz, publicysta i działacz obozu narodowego.

 • Roman Pilat 1846-1906

  Historyk literatury polskiego średniowiecza i romantyzmu, profesor i rektor Uniwersytetu Lwwskiego, uważany za twórcę lwowskiej szkoły historyczno-literackiej.


 • Erazm Piltz 1851–1929

  Publicysta i działacz polityczny, jeden z współtwórców i redaktorów ukazującego się w Petersburgu tygodnika „Kraj”.


 • Józef Piłsudski 1867-1935

  Działacz niepodległościowy i socjalistyczny, jeden z najwybitniejszych polityków w dziejach Polski.


 • Jan Piwowarczyk 1889-1959

  Etyk chrześcijańsko-społeczny, autor książek m.in. o korporacjonizmie, liberalizmie i katolickiej etyce społecznej.


 • Paweł Popiel 1807-1892
  Konserwatywny pisarz polityczny, publicysta i polityk, krytyk idei rewolucyjnych i liberalizmu.

 • Jan Ludwik Popławski 1854-1908

  Publicysta i działacz polityczny, jeden z twórców obozu narodowo-demokratycznego.


 • Adam Pragier 1886-1976

  Polityk i publicysta socjalistyczny, poseł na Sejm II RP, działacz emigracyjny po II wojnie światowej.


 • Bolesław Prus 1847–1912

  Wybitny prozaik i publicysta, początkowo czołowy przedstawiciel pozytywizmu, stopniowo kierował się ku realizmowi.


 • Ksawery Pruszyński 1907-1950
  Pisarz i publicysta, związany w II RP ze środowiskami konserwatywnymi.