Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
  • Józef Ujejski 1883-1937

    Historyk literatury polskiej, badacz dziejów polskiej emigracji, prądów filozoficznych doby romantyzmu, zwłaszcza mistycznej myśli mesjanizmu polskiego i jego przejawiania się w literaturze polskiej.


  • Jan Urban 1874-1940
    Jezuita, publicysta.