Postać
Napoleon Cybulski 1854-1919

Urodził się 13 września 1854 r. w Krzywonosach (obecnie Ukraina). Studiował medycynę w Petersburgu, następnie wykładał fizjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1891 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego badania torowały drogę rozwojowi encefalografii i endokrynologii (m.in. Biologia wobec najnowszych badań fizycznych, 1905; Fizjologia człowieka, 4 tomy, 1891-96). Obok medycyny interesował się zagadnieniami społecznymi, publikując m.in. O stosunkach ekonomicznych w organizmie ludzkim (1889), Czy państwa i społeczeństwa mają obowiązek popierać naukę?, 1895), Nauka wobec wojny (1918), Psychofizjologiczne podstawy przewrotów społecznych. Z rozmyślań nad współczesnym życiem człowieka (1919). Zmarł 26 kwietnia 1919 r. w Krzeszowicach.