Postać
Adam Doboszyński 1904-1949

Urodził się 11 I 1904 r. w Krakowie. Zaraz po maturze uczestniczył w wojnie 1920 r., a następnie wstąpił na Politechnikę Gdańską. Studia uzupełnił w paryskiej szkole Nauk Politycznych. Był aktywnym działaczem Obozu Wielkiej Polski. Pod wpływem Romana Dmowskiego wstąpił do Stronnictwa Narodowego. Stopniowo zaczął odgrywać w nim coraz bardziej znaczącą rolę, zwłaszcza w dziedzinie ideologicznej, ale jego poglądy dotyczące kwestii gospodarczych, nie znalazły w Stronnictwie powszechnej aprobaty. W latach wojny, po pobycie na froncie podjął działalność polityczną, znajdując się w opozycji do rządu gen. Sikorskiego. W 1946 r. wrócił nielegalnie do Polski, został ujęty, sądzony i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1949 r. Główne prace: Gospodarka narodowa, Ekonomia miłosierdzia, Teoria narodu, powieść Słowo ciężarne, jednoaktówka Prokurator Cholewa.Teksty

  • Konspiracje