Postać
Stanisław Herburt-Heybowicz 1842-1900

Urodził się 21 stycznia 1842 r. w Nowogródku. Do gimnazjum uczęszczał w Grodnie. Po jego ukończeniu podjął studia medyczne w Moskwie a następnie w Warszawie. Przerwało je jednak zaangażowanie w działalność antyrządową, za którą został przez władze carskie zaaresztowany. Po pobycie w więzieniu rozpoczął pracę jako urzędnik: początkowo w Ministerstwie Skarbu Cesarstwa w Warszawie, a od czerwca 1872 r. jako asesor w Izbie Skarbowej w Kaliszu. W 1890 r. został radcą stanu. Jako publicysta ogłaszał swe artykuły m.in. w „Kaliszanie”, „Gazecie Kaliskiej”, „Przeglądzie Poznańskim” i „Wieku”. Napisał m.in. Nowocześni pogromcy narodu polskiego i jego przeszłości w literaturze historycznej (1894) i Zarys pojęć o narodzie (1901). Używał pseudonimów Snitko i Prandota. Zmarł 25 lutego 1900 r. w Kaliszu.