Postać
Janusz Ekes

 

Janusz Ekes (ur. 1943 r), pochodzący z Lwowa polski historyk, politolog, historyk myśli politycznej. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim w 1975 r. na podstawie rozprawy Państwo Zgody. Z dziejów ideologii politycznej w Polsce 1587-1605, habilitację uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2001 r., podstawą jego habilitacji była praca Natura-Wolność-Władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu. Od roku 1996 wykłada WSB-NLU w Nowym Sączu. W latach 2004-2005 był dziekanem Wydziału Studiów Politycznych, obecnie kieruje Katedrą Historii i Teorii Państwa.

Ogólnym przedmiotem jego wczesnych zainteresowań badawczych są filozofia i myśl polityczna, a także historia I Rzeczpospolitej. Dr hab. Janusz Ekes skupia się na problematyce demokracji staropolskiej. Obecnie zajmuje się również metafizyczną teorią państwa oraz  historycznymi i współczesnymi realiami tożsamości cywilizacyjnej zachodu. Do jego najważniejszych prac można zaliczyć: Złota demokracja (1987, która  została w 2010 r wydana po raz drugi w krakowskim Ośrodku Myśli Politycznej), Trójpodział władzy i Zgoda Wszystkich. Naczelne zasady ‘ustroju mieszanego’ w staropolskiej refeksji politycznej (2001), Natura-Wolność-Władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu (2001).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.