Postać
Konstancja Skirmuntt 1851-1934

Urodzona w Kłodnie na Polsesiu. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej o silnych tradycjach patriotycznych, jej rodzice uczestniczyli w powstaniu styczniowym, za co jej matka została zesłana na Krym. Po powrocie do kraju jej dom stał się ośrodkiem pracy oświatowo-narodowej oraz religijnej. Była przedstawicielką „krajowców” do których zaliczała wyłącznie Litwinów, Polaków i Rosja. Wspierała Litewski ruch narodowy, zwalczając jednocześnie nacjonalizm. Propagowała ideę zjednoczenia wszystkich narodów dawnej Rzeczpospolitej, które miały na wschodzie stanowić ochronę dla cywilizacji oraz wiary. Zmarła w 1934 r. w Pińsku. Ważniejsze dzieła: Z najstarszych czasów plemienia litewskiego (1892, Wyd. 2 pt. Nad Niemnem i nad Bałtykiem u zarania dziejów, 1897), Podania. Czasy przed-Mindogowe. Dzieje starożytnych Prus (1903), Mindog król Litwy (1909), Idea jagiellońska a polityka kresowa (1925).