Postać
Marian E. Rojek 1905-1968

Urodził się 5 grudnia 1905 r. w Bochni, zmarł 23 sierpnia 1968 r. w Koszalinie. W okresie międzywojennym związał się ze środowiskami endeckimi, był m.in. członkiem władz Stronnictwa Narodowego. Publikował na łamach m.in. „Słowa Narodowego” i „Kuriera Lwowskiego”. Wziął udział – w stopniu podporucznika – w kampanii wrześniowej. Przez Węgry wydostał się z kraju i udał się – przez Włochy i Francję – do Szkocji. Pisał artykuły do „Myśli Polskiej” i „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Zasiadał we władzach emigracyjnego Stronnictwa Narodowego. Wydał m.in. broszurę Freedom of the Press in Poland (1946) i skrypt Podstawy ideowe oraz niektóre zasady ustrojowe Stronnictwa Narodowego (1950). W 1951 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Tam m.in. pracował w Komitecie Wolnej Europy i redagował tygodnik „Wiadomości z Polski i o Polsce”. Zmarł w czasie wakacji w Polsce.