Postać
Michał Jaskólski

 

Michał Jaskólski (ur. w 1946 roku), polski prawnik, profesor zw. nauk prawnych. Od 1983 r. sprawuje funkcję kierownika Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na tymże wydziale w latach 1964-1969. Należał do ostatniego pokolenia magistrantów piszących swe prace pod kierunkiem prof. Konstantego Grzybowskiego. Jako doktorant ukończył i obronił w 1976 r. rozprawę doktorską napisaną pod opieką prof. Marka Sobolewskiego. Zatrudniony został na stanowisku asystenta a potem adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. W 1982 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1983 r. objął stanowisko kierownika tejże Katedry, które sprawuje do dziś.

Jego zainteresowania badawcze obejmują polską myśl polityczną od XV do XIX wieku oraz liczne nurty myśli europejskiej. Szczególnie mocno jego zainteresowanie budzi polska myśl konserwatywna i liberalna. Ponadto pozostaje jednym z prekursorów badań nad teorią i metodologią historii doktryn politycznych. Jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem monumentalnego i jedynego jak dotąd w Polsce Słownika historii doktryn politycznych. Do jego głównych prac można zaliczyć: Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych (Kraków 1985), Między normatywizmem i uniwersalizmem: myśl prawno-polityczna Władysława L. Jaworskiego (Wrocław 1988); Konserwatyzm - nacjonalizm: studia nad konfrontacjami ideowymi konserwatyzmu krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 r.(Kraków 1989); Kaduceus polski: myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934 (Warszawa-Kraków 1990, książka została ponownie wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej jako 95. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej, Kraków 2014).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.