Postać
Anna Grześkowiak-Krwawicz

 

Anna Grześkowiak-Krawicz, historyk, historyk literatury, profesor zwyczajny. Obecnie pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, sprawuje funkcję kierownika Pracowni Literatury Oświecenia. Współzałożycielka Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, obecnie piastuje stanowisko prezesa ów organizacji.

Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz jest wiek XVIII, a szczególnie myśl polityczna Rzeczpospolitej Obojga Narodów, problem wolności w polskiej myśli politycznej, kultura oświecenia, a także edytorstwo XVIII wiecznych źródeł. Do jej głównych prac można zaliczyć: O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego (Warszawa 2000), Zabaweczka. Józef Boruwłaski – fenomen natury – szlachcic – pamiętnikarz (Gdańsk 2004), Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku  (Gdańsk 2006), a także Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach współczesnych (Warszawa 2012). Ponadto jest współredaktorem wraz z Dominikiem Triaire’em, pierwszej polskiej krytycznej edycji pamiętników ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwsze wydanie francuskie: Stanislas Auguste, Mémoires (Paryż 2012), wydanie polskie: Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia (Warszawa 2013), ze wstępem Anny Grześkowiak Krwawicz.

 

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.