Postać
Jolanta Choińska-Mika

(Ur. 1957 r.), polska historyk i nauczyciel akademicki, związana z Uniwersytetem Warszawskim. Magisterium na UW uzyskała w 1980 r., doktorat w 1991, habilitację natomiast w roku 2004. W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego ds. studenckich. Obecnie jest prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia w kadencji 2016-2020. Twórczyni Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych na UW, z którego powstała Szkoła Edukacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz International Commisssion for the History of Representative and Parliamentary Institution.

W swojej racy badawczej zajmuje się dziejami staropolskiej kultury politycznej, komunikacją pomiędzy rządzonymi, a rządzącymi, a także pomiędzy instytucjami parlamentarno-samorządowymi. Ponadto jej zainteresowania koncentrują się na historii Wysp Brytyjskich w dobie Tudorów i pierwszych Stuartów. Główne publikacje: Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów (Warszawa 1998), Representation and accountability:a comparison of early modern England and Poland.,(wraz z D. Dean'em) „Parliaments, Estates and Representation” („PER”)21 (2001), Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji: społeczności lokalne - władza w epoce Jana Kazimierza (Warszawa 2002).