Postać
Bohdan Cywiński

 

Bohdan Cywiński (ur. 1939) – polski historyk idei, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycyjn, publicysta.

Studiował równocześnie polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał doktorat z filozofii., habilitował się w 1995 r. z historii. Współzałożyciel Uniwersytetu Latającego i Towarzystwa Kursów Naukowych. Opozycjonista, w sierpniu 1980 w Gdańsku uczestniczył w obradach komisji Ekspertów przy Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jeden z inicjatorów „Solidarności”, współredaktor tekstu Porozumień Sierpniowych, zastępca redaktora „Tygodnika Solidarność”. W imieniu Lecha Wałęsy odbierał pokojową nagrodę Nobla. Zawodowo był związany z  Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Wileńskim.

Jego zainteresowania badawcze związane są z historią idei, historią Europy Środkowo Wschodniej, historią kościoła w Polsce oraz historią narodów Europy Wschodniej. Najważniejsze prace: Rodowody niepokornych (Warszawa 1971) Doświadczenia polskie (Paryż 1984), Baśń niepodległa, czyli w stronę politologii kultury. Wykłady witebskie (Warszawa 2006), Szańce Kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej (Warszawa 2013), Obok Orła znak Pogoni. Wokół powstania styczniowego na Litwie i Białorusi (Warszawa 2013).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.