Postać
Rett Ludwikowski

 

Rett Ludwikowski (ur. 1943), polski prawnik i historyk myśli politycznej i prawnej. Do 1982 r. pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierował Zakładem Współczesnych Ruchów i Myśli Politycznej. Prowadził zajęcia  z filozofii oraz doktryn politycznych i prawnych. Zmuszony do wyjazdu, udał się do Stanów Zjednoczonych gdzie prowadził dalsze badania m.in. na: Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, w Heritage Foundation w Waszyngtonie, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, dwukrotnie był stypendystą dwukrotnie stypendystą Fundacji Fulbrighta. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Prawa Porównawczego i Międzynarodowego na wydziale prawa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie. 

W swoich badaniach zajmuje się szeroko pojętymi naukami humanistycznymi, pokazując, iż dopiero łączne ich traktowanie pozwala na całościowy opis społeczeństwa. Szczególny nacisk kładzie na historię myśli politycznej, konstytucjonalizmu, prawo i handel międzynarodowy. Ważnym elementem jego działalności naukowej jest rozwijanie współpracy pomiędzy polskimi, a amerykańskimi środowiskami akademickimi. Od 1991 r. koordynuje organizację corocznych spotkań w Krakowie, które przeznaczone są dla studentów oraz naukowców z Polski i USA,. Celem International Business and Trade Summer Law Program jest wspólne badanie międzynarodowych aspektów prawa gospodarczego, jak również polityki gospodarczej. Do głównych publikacji można zaliczyć: Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890 (Warszawa 1982), Prawo konstytucyjne porównawcze (Toruń 2000), Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym (Warszawa 2009), Handel międzynarodowy (Warszawa 2012).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.