Postać
Rafał Lis
Doktor nauk o polityce, pracownik naukowy krakowskiej Akademii Ignatianum. Autor m. in: Ład i państwo. Główne koncepcje polityczne i prawne szkockiego Oświecenia (Kraków 2006), W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego (Kraków 2015).