Postać
Adam Gurowski 1805-1866
W Królestwie Kongresowym związany z kaliszanami, nastepnie przeszedł na pozycje radykalne, wziął udział w powstaniu listopadowym, po którym udał się na emigrację do Francji. Przeszedł na pozycje panslawistyczne (La vérité sur la Russie, 1835) i apostazji narodowej – dzięki czemu mógł uzyskać pracę w administracji rosyjskiej (choć nieodpowiadającą jego aspiracjom, sięgającym doradzania carowi).W 1844 r. opuścił Rosję i mieszkał kolejno w Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. W 1849 r. wyemigrował do USA, gdzie kontynuował działalność na rzecz interesów rosyjskich, był znanym publicystą – w czasie wsojny secesyjnej wspierającym Północ – i napisał wysoko ocenione książki Russia as it is (1854) i America and Europe (1857).