Postać
Jacek Kloczkowski
Doktor nauk politycznych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej. Autor monografii "Wolność i porządek. Myśl polityczna Pawła Popiela" (2006). Pod jego redakcją ukazały się m.in. antologie i prace zbiorowe poświęcone polskim tradycjom politycznym: "Naród. Idee polskie" (2011), "Realizm polityczny. Przypadek polski" (2008), "Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej", "Władza w polskiej tradycji politycznej" (2010), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (Kraków 2006), "Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów" (2007), "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (wraz z Michałem Szułdrzyńskim, 2006), "Póki my żyjemy. Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej" (2004), "Oblicza demokracji" (wraz z Ryszardem Legutko, 2002), "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Od komunizmu do… Dokąd zmierza III Rzeczpospolita?" (1999). Autor wyborów pism - Pawła Popiela "Choroba wieku" (2001) i Włodzimierza Bączkowskiego "O wschodnich problemach Polski" (wraz z Pawłem Kowalem, 2001). Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2002, 2003).


Książki o PTI