Postać
Karol Libelt 1807–1875

Urodził się 8 kwietnia 1807 roku w Poznaniu. Ukończył poznańskie gimnazjum Św. Marii Magdaleny. W latach 1823–1830 studiował w Berlinie filozofię, zyskując bardzo pochlebne opinie G.W.F. Hegla. Stopień doktora otrzymał na podstawie pracy De pantheismo In philosophia. Wziął czynny udział w powstaniu listopadowym awansując na podporucznika. Jego zasługi uhonorowane zostały krzyżem Virtuti Militari. Pracę nauczyciela w poznańskim gimnazjum łączył z szeroko prowadzoną tajną działalnością polityczną, przewodnicząc od 1839 roku Centralizacji Poznańskiej blisko współpracującej z Towarzystwem Demokratycznym Polskim w celu przygotowania powstania w Wielkopolsce. Spisał m. in. proklamację powstańczą, która stanowiła podstawę manifestu krakowskiego z 1846 roku. Aresztowany w lutym 1846 roku, został skazany w Berlinie na karę śmierci, zamienioną następnie na 20 lat osadzenia w twierdzy. Odbywanie wyroku przerwała rewolucja w Berlinie w marcu 1848 roku. Po wyjściu na wolność niemal od razu wstąpił do Komitetu Narodowego kierującego powstaniem wielkopolskim, głosząc hasła wojny ludowej. Po upadku działań zbrojnych rozpoczął działalność w Lidze Polskiej, zdelegalizowanej w 1850 roku. Reprezentował Poznań w sejmie frankfurckim. Podczas wrocławskiego Kongresu Słowiańskiego w 1848 roku przedstawił wizję niepodległej Polski opartej na ustroju federacyjnym. W następnych latach skupił się na „pracy u podstaw”, stając się głównym animatorem działalności naukowej i kulturalnej Wielkopolski: utworzył Towarzystwo Naukowej Pomocy i odnowił poznański oddział Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przez krótki okres redagował „Dziennik Polski”. W latach 1859–1870 sprawował mandat posła w sejmie pruskim, gdzie dwukrotnie przewodniczył Kołu Polskiemu. Zmarł 9 czerwca 1875 roku w Brdowie pod Wągrowcem. Jest autorem m. in.: O odwadze cywilnej (1843), O miłości ojczyzny (1844), Kwestia żywotna filozofii. O samowładztwie rozumu (1845), System umnictwa, czyli filozofii umysłowej (1849-50), Estetyka, czyli umnictwo piękne (1849-54).