Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Mikołaj Zalaszowski
Mikołaj Zalaszowski (1631-1703) prawnik i ksiądz, studiował w Krakowie a potem na terenie Niemiec i Włoch, doktoryzował się w Rzymie; był wykładowcą prawa cywilnego i kanonicznego na Uniwersytecie w Krako-wie. Napisał m.in.: Ius regni Poloniae ex statutis et constitutionibus Regni et M. D. Lith, collectum… (1700-1702) oraz Ius capituli seu tractatus… de potestate capituli… (1706).