Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Julian Ursyn Niemcewicz
Julian Ursyn Niemcewicz (1787-1841), pisarz, poeta, polityk i generał; był adiutantem ks. Adama Czartoryskiego oraz naczelnika powstania T. Kościuszki; jako polityk zasłynął w trakcie Sejmu Wielkiego; w trakcie bitwy maciejowickiej ranny dostał się do niewoli rosyjskiej, po półtorarocznym pobycie w więzieniu wyjechał do USA, gdzie przebywał do roku 1802. W życie polityczne zaangażował się ponownie w trakcie Księstwa Warszawskiego; po upadku powstania listopadowego przebywał na emigracji w Paryżu. Kalinka zwraca w tym miejscu uwagę na Dzieje panowania Zygmunta III (1819, 3 t.), Podróże historyczne po ziemiach polskich (1858), Pamiętniki czasów moich (1848).